man måste bära sin sorg i armarna, man måste härma dom som orkar, dom som fortsätter ändå

     
 
(man måste bära en rymd på axlarna)

I haven't wanted to do anything for a long time

    

RSS 2.0